на головну   e-mail: vpu20@ukr.net
Головна
Про нас Спеціальності Послуги Фотогалерея Курси перепідготовки Контакти
   
 Інформація  Творчий портрет викладача
   50 років ВПУ №20
   Новини
   Спортивне життя
   Відкриті уроки
   Ліцензування і акредитація
   Семінари
   Методична служба училища
   Методичні розробки


   Фінансово-господарська
   діяльність
   На допомогу учневі
   Розклад занять
   Тендери
   Партнери


Ковальська Ольга Костянтинівна Ковальська Ольга Костянтинівна
викладач електротехнічних дисциплін ВПУ № 20 м. ЛьвоваКатегорія: вища, викладач-методист;
Стаж: загальний 48 років, в системі ПТО 40 років;
Освіта:
Львівський політехнічний інститут,
автоматика та телемеханіка, інженер-електрик;
Дрогобицький державний педагогічний інститут,
загальнотехнічні дисципліни і праця,
вчитель загальнотехнічних дисциплін
Методична тема, над якою працює:


«Сучасні методи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках загальнотехнічних дисциплін».

Зміст педагогічного досвіду:

 • забезпечення єдності теоретичних знань і практичних умінь учнів;
 • ефективне використання дидактичного та матеріально-технічного забезпечення;
 • випереджаючий характер навчання;
 • інтегрований підхід до учнів на основі ефективної реалізації міжпредметних зв'язків з професійно-теоретичною та загально-технічною підготовкою;
 • стимулювання творчої активності учнів у процесі вивчення загально-технічних предметів:
 • вміння використовувати набуті знання, вміння опрацювати різноманітну інформацію;
 • застосування різноманітних методів, форм і засобів навчання;
 • використання опорних конспектів;
 • застосування методів і прийомів навчання, які активізують пізнавальну діяльність учнів, розвивають їх творчі здібності;
 • використання різних форм самостійної роботи учнів;
 • раціональне використання наочності та технічних засобів навчання;
 • вдосконалення форм контролю успішності учнів;
 • організація самоконтролю;
 • проведення нестандартних уроків, конкурсів та олімпіад із загальнотехнічних дисциплін.
Практична цінність інноваційної діяльності:


     Виховує самостійність, співпрацю; дії учня в нестандартній ситуації; розвиток технічного мислення, творчої активності; інтерес до предмету, обраної професії; виховання вміння і потреби до подальшого самостійного опанування професійними знаннями, розвиток логічного мислення;
     На уроках є об'єктивність оцінювання знань і умінь учнів; сприяння формуванню професійних навичок; самореалізація учнів, самостійність; розвиток духу змагання і в той же час — згуртованості колективу; постійний контроль засвоєння навчального матеріалу.
     Навчання з електротехніки в кінцевому результаті має сформувати достатній рівень компетенції. Тому складовими навчальних досягнень учнів з курсу електротехніки є не тільки володіння навчальною інформацією, а й уміння та навички знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та застосовувати у стандартних та нестандартних ситуаціях у межах вимог навчальної програми до результатів навчання.
     На уроках використовує сучасні інформаційні технології. Щоб зробити урок динамічним та наочним, викладач вдається до застосування:
 • Комп’ютерних презентацій (наприклад, до теми «Розвиток енергетики в Україні» - «Атомні станції України»; до теми: «Електробезпека» - «Блискавки»);
 • Навчальних фільмів (наприклад, фільм «Нікола Тесла»). Бажано показувати фрагменти фільму, що стосуються теми, що вивчається на даний момент. Можна показати мультфільм, але обов’язково пов’язаний з темою, що вивчається;
 • Програм моделювання електричних явищ та процесів;
 • Віртуальних підручників та енциклопедій;
 • Електронних тестів;
 • Комп’ютерних збірників задач;
 • Збірників відео дослідів та комп’ютерних лабораторних робіт;
 • Демонстрацію дослідів;
 • Складання схем під час уроку, використовуючи прилади. Для дослідів використовуються: конструктор для складання схем, різні електричні прилади;
 • Обов’язкове проведення розрахункових робіт. В кожній є приклад розрахунку.
Методична робота:


Методичні розробки:
 • Методика проведення контролю знань, умінь, навичок з предмету «Електротехніка» в системі професійної освіти. Представлені роздаткові картки із завданнями (тести, задачі, теоретичні питання) із тем: «Постійний струм», «Магнітна дія струму», «З’єднання конденсаторів», «Змінний струм», «Електровакуумні прилади», «Напівпровідникові прилади», «Трифазні електричні кола», «Вимірювання», «Електробезпека», «Трансформатори»;
 • Збірник розрахункових робіт з предмету «Теоретичні основи електротехніки». Представлені розрахункові роботи для предмету «Теоретичні основи електротехніки»: «Закони Кірхгофа», «Метод еквівалентних опорів», «Принцип накладення», «Метод контурних струмів», «Кола змінного струму», «Перехідні процеси», «Трифазні кола змінного струму»;
 • Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних роботи з предмету «Матеріалознавство», «Електротехніка». Представлені інструкції до виконання лабораторно-практичних робіт з предметів: «Електротехніка», «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство»;
 • Методика використання опорних конспектів на уроках з електротехнічних дисциплін та предмету «Матеріалознавство».
  Конспекти лекцій з таких тем: «Електромагнетизм», «Вимірювання», «Біполярні транзистори. Польові транзистори. Тиристори», «Теоретичні основи електротехніки», «Електротехніка з основами електроніки», «Електротехнічні матеріали»;
 • Методична розробка відкритого уроку, присвячена розвитку науки і техніки за останні 200 років, (назва сценарію «З минулого у майбутнє»), для обласного семінару «Використання сучасних педагогічних, інформаційних та комп?ютерних технологій у навчальному процесі при підготовці фахівців у системі професійно-технічної освіти Львівської області»;
 • Підготувала та взяла активну участь в обласному семінарі:
  «Впровадження педагогічних програмних засобів навчання»,
  «Методика проведення контролю знань».
Матеріали контролю знань:

Комплексні контрольні роботи та екзаменаційні білети з таких предметів: «Електротехніка і електроніка», «Технологія металів», «Технологія конструкційних матеріалів», «Теоретичні основи електротехніки», «Матеріалознавство з основами термічної обробки», «Електропостачання промислових підприємств».

Завдання та методичні вказівки для самостійної роботи учнів:

Списки тем для самостійного опрацювання з вказівками до виконання завдань з таких предметів: «Електротехніка і електроніка», «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство», «Теоретичні основи електротехніки», «Електротехніка з основами електроніки», «Технологія металів», «Матеріалознавство та обробка металів».

Відкриті уроки:
 1. Тема: «Магнітна дія струму»
  Вище професійне училище №20 м.Львова     Вище професійне училище №20 м.Львова     Вище професійне училище №20 м.Львова    

 2. Тема: «Методи одержання відливок»

  Вище професійне училище №20 м.Львова     Вище професійне училище №20 м.Львова    
Виховна робота:
 1. Проведення виховних бесід згідно плану училища:
  • патріотичне виховання - «Державний прапор України - святиня нашого народу», «Свою Україну любіть», «Голодомор 1932-1933р. в Україні»;
  • родинно – сімейне виховання – «Шануй батька і матір свою»;
  • військово – патріотичне виховання – «Захист України – почесний обов'язок кожного громадянина»; «Пам'ятаємо героїв Крут»;
  • трудове виховання – «Робітнича професія – дорога в самостійне життя»
 2. Відвідання театрів, органного залу, кінотеатрів.
 3. Проведення екскурсій по Львову. Відвідання музеїв «Арсенал», «Історичний музей», «Музей С.Крушельницької».
 4. Участь групи в огляді художньої самодіяльності «Різдвяна феєрія».


  Вище професійне училище №20 м.Львова     Вище професійне училище №20 м.Львова    

  Вище професійне училище №20 м.Львова     Вище професійне училище №20 м.Львова    

 5. Випуск газет до Дня вчителя, Новорічної газети, «До здорового способу життя».

  Вище професійне училище №20 м.Львова

 6. Участь в олімпіадах. Проведення олімпіад з предмету «Електротехніка» серед учнів училища; для проведення підготовлені тести, задачі.
  Щорічна підготовка учнів до обласних конкурсів з предмету «Електротехніка», брала участь у розробці завдань на обласну олімпіаду.
  Проведення конкурсів між групами, теми конкурсів: «Залізо-вуглецеві сплави», «Змінний струм».


  Вище професійне училище №20 м.Львова     Вище професійне училище №20 м.Львова
Позаурочна робота:
 • Проведення консультацій з предметів: «Електротехніка» та «Матеріалознавство»;
 • Виготовлення тематичних стендів: «Атомні електростанції», «Залізо навколо нас»;

  Вище професійне училище №20 м.Львова     Вище професійне училище №20 м.Львова

 • Виготовлений стенд «Телефонна станція» для виступу.

Робота методичної комісії і робота в школі молодого педагога
 • Проведення засідань методичної комісії згідно плану. Основні питання, які були розглянуті:
  - проведення уроків теоретичного та виробничого навчання;
  - взаємовідвідування та аналіз проведених уроків;
  - виховна робота.
 • Підготовлені доповіді за такими темами:
  - «Самостійна пізнавальна діяльність учнів на уроках- основа розвиваючого навчання»,
  - «Проведення розрахункових робіт в групах молодих спеціалістів, предмет ТОЕ».
 • Проведена лекції з молодими педагогами на тему:
  - «Педагогічні погляди Джона Локка (1632-1704) у книзі «Думки про виховання» (1693р.)»;
  - «Приклади проведення тестування з вивченої теми».

Досягнення


Вище професійне училище №20 м.Львова     Вище професійне училище №20 м.Львова     Вище професійне училище №20 м.Львова     Вище професійне училище №20 м.Львова     Вище професійне училище №20 м.Львова     Вище професійне училище №20 м.Львова

  vpu.lviv.ua. Всі права захищено!